Pridajte sa k nám

Centrum pre filantropiu už 20 rokov prepája tých, ktorí chcú pomôcť s tými, čo pomoc potrebujú.

Sme organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou. Máme bohaté skúsenosti s poradenstvom v oblasti sociálneho investovania a s realizáciou darcovských a rozvojových programov v rôznych oblastiach – od vzdelávania cez sociálnu oblasť až po životné prostredie a aktivizmus. Dlhoročná prax nám umožnila získať hlboký prehľad o neziskovom sektore a o potrebách ľudí, ktorým slúži.

Patríme medzi najväčšie grantové organizácie na Slovensku. Spolupracujeme s nadáciami, neinvestičnými fondami, neziskovými organizáciami, obchodnými spoločnosťami aj s jednotlivcami. Od roku 2002 sme pomohli našim partnerom prerozdeliť viac ako 70 miliónov eur na dobrý účel.

Priniesli sme vám DARUJME.sk a StartLab, aby sme spolu mohli pomáhať ešte viac.

Sme aktívnym členom viacerých domácich aj medzinárodných fór zameraných na darcovstvo, filantropiu a občiansku spoločnosť.

Predovšetkým praktickými aktivitami sa snažíme podporovať a rozvíjať filantropické a charitatívne správanie a tiež prispievať do diskusie o vytváraní vhodného právneho a daňového prostredia pre darcovstvo a občiansku spoločnosť. Podporujeme dobrú prax v činnosti a riadení nadácií a firemnej filantropie. Prepájame rôzne prostredia a pomáhame vzájomnému porozumeniu a spolupráci pri realizovaní verejnoprospešných cieľov.

Pridajte sa k nám aj vy a pomôžte nám pomáhať ešte viac! Vytvorme spolu svet, kde bude pomoc druhým samozrejmosťou.

Ďakujeme.